14 Haziran 2009 Pazar

Bankalarda Kredi Politikası

Kredi politikası; bankaların bireysel ya da kurumsal müşterilerine karşı kredi işlemlerinde uyguladıkları ilkeler bütünüdür.

Bankalar sağladıkları fonları en uygun vadede en yüksek getiri ve en az riskle kullanıcı birimlere aktarırlar. Bankaların kredi taleplerini değerlendirmede kredi limitleri, müşterinin özellikleri, faiz oranları ve vade gibi konularda dikkate aldıkları ilkeler kredi politikasını oluşturur.

Kredi politikasının içerdiği unsurlar sırasıyla şunlardır:

 1. Kredi türleri ve vadeleri
 2. Kredi konusunda çalışanların yetki ve sorumlulukları
 3. Kredi kararının alınma süreci
 4. İstenecek belge ve teminatlar
 5. Faiz, komisyon ve diğer masraflar
 6. Geri ödeme koşulları
 7. Kredi limitleri ve standartları
 8. Problemli kredilerde izlenecek politikalar
Kredi Politikasını Etkileyen Faktörler:
1. Müşteri İlişkisi
 • Bankaları kendilerine yakın birey ve işletmelerle çalışmayı tercih etmelerinin sebebi bankaların sunduğu diğer hizmetlerden yararlanma olasılığının fazla olması, istihbaratın kolay yapılması ve kredinin kolay izlenmesidir.
2. Kredi Portföyünün Yapısı
 • Kredi politikasını belirleyen kredi komiteleri, toplam mevduat/toplam kredi, toplam kredi/ Özsermaye ya da toplam kaynak/toplam kredi oranlarının belli seviyede olmasına dikkat ederler. Bankalar kaynaklarını, mevzuatı ve rakip bankaların kredi politikalarını göz önünde bulundurarak kredilere ne kadar fon ayrılacağını belirlerler. Kaldıraç oranlarını dikkate alırlar.
3. Kredi Yetki Sistemi
 • Bu sistem; kredi kararlarının hızlandırılması ve kredi analizlerinin sağlıklı yapılması için önemlidir. Bankanın organize yapısına göre "Yetki Sistemi" üzerinde Şube ve Genel Müdürlük kredi açma yetki ve limitlerinin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi açısından önemlidir.
4. Kredi Puanlama Sistemi
 • Bu sistem; başvuru forumlarının değerlendirilmesinde işlem yükünü azaltır. Müşteri portföyünün kalitesini korur ve kredi standartlarını oluşturur. Tüm kredi başvurularında ayni bakış açısını sağlar, tüm kredi başvurularını otomatik olarak değerlendirir.
 • Puanlama yapılırken; gelir düzeyi, borç ödeme yeteneği, eğitim ve iş durumu, mal varlıkları, teminatlar ve kefiller analiz edilip otomatik olarak değerlendirilir.
5. Finansal Olan ve Olmayan Analizler
 • Finansal analiz; işletmenin finansal açıdan mevcut durumunu, gelişiminin yeteneğini belirlemek için finansal tablo kalemleri arasındaki ilişkilerin ve değişikliklerin incenenmesi ve diğer işletmelerle karşılıştırılması hakkında çalışmalar yapılmalıdır.
 • Finansal olmayan analiz; firmanın geçmiş, bugünkü gelecekteki performansını etkilemiş ve etkileyebilecek tüm etmenlerin incelenmesini ve değerlendirilmesini içermektedir.
 • Tüm bu analizlere; kredi puanlamasında ve diğer kredi analizlerinde kapsamlı bir şekilde yer verilmelidir.
6. Kredilerin Yeniden Gözden Geçirilmesi
 • Tüm kredilerin sistematik olarak gözden geçirilmesi, banka yetkililerine kredi-risk (kredilerde) önlem alınması hususunda erken uyarı sağlanmasını içermektedir.